hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem >

Bedre internett i Sørfjorden

Datamaskin.jpg
Vi vil minne om interesseundersøkelsen for internett i Sørfjorden, og fristen for å melde seg er torsdag 15. november. Ingen bindende påmelding. Du vil bli kontaktet av Telemix Rana som vil stå for evt. utbygging.

Lenke til interesseundersøkelsen finner du her.

Per mandag 12. november er det 17 stykker som har meldt sin interesse. Det er antalelig for få, så meld dere!!
Referat fra styremøte 21. oktober

Referatet finner du her.
 
JULEBORD.png 

Julenisse.jpgJulebordet begynner kl. 19.30.
Datamaskin.jpg
Ny internettleverandør i Sørfjorden

Som vi tidligere har opplyst blir det nå muligheter til å knytte seg til fibernettet som går fra Øresvik til Steinsland. Vår tilknytning vil bli via radiolink fra Steinsland til Sørfjorden. Dette innebærer at vi får mye større hastighet på nettet enn hva både Breiband og ulike mobile nettløsninger kan tilby.

Det er firmaet Telemix fra Mo i Rana som skal stå som leverandør av det nye utstyret. De har vært på befaring i hele Sørfjorden, og planlegger montering til våren.

Fordeler med den nye løsningen er:

 • Større hastighet på nettet
 • Man slipper alle feilene som oppstår hos Breiband, og som gjør at vi mister nettet. Breibands signaler må gå gjennom 6-8 stasjoner (speil) før de kommer til Sørfjorden. Med Telemix sitt opplegg blir det ett til to speil. Mange vil kunne ta imot signalene direkte fra Steinsland, mens Oldervik og i hvert fall Jektvika må ha ekstra "stasjon" (speil).
Prismessig blir det i samme kategori som med Breiband, men det vil avhenge av hvor mange i Sørfjorden som ønsker denne løsningen. Jo flere, jo billigere. Blir det for få, vil det ikke være lønnsom for Telemix og prosjektet kan bli skrinlagt.

Vi ber derfor om tilbakemelding på følgende:
 • De som ønsker å være med på Telemix sin løsning, svarer på undersøkelsen ved å klikke her.
Alle som vil ha ny internettløsning vil bli oppringt av Telemix før avtale skrives.

Frist for å svare på undersøkelsen er 15. november.

ER DET BEHOV FOR FLERE BÅTPLASSER I BÅTHAVNEN ?
 
Noen ganger får vi spørsmål om ledig båtplass i havnen, men vi vet ikke om det er såpass stort behov at vi kan planlegge en utbygging.
Dette er kun en forespørsel for å sjekke om det er mange nok som ønsker seg båtplass, og hvor stor en eventuell utbygging skal være.
Dersom du ønsker båtplass, sende navn, e-mailadresse, telefon og eventuelt hvor stor båt den må beregnes for, til:

 
sorfjord.vel@gmail.com
 
Vi understreker at dette er ikke en forpliktene påmelding.

 
Bingo bilde.pngHøstbingo

Lørdag 13. september klokken 17.00 arrangeres det høstbingo på ungdomshuset i Oldervika. Trivelig hvis riktig mange setter av lørdag ettermiddag til dette.

Vi er takknemlig for premier. Disse kan leveres til Anne Grete på butikken.

Vi ses!

 
Innbruddsforsøk

Sint.png
Mellom mandag 17/9 og lørdag 22/9 har det vært innbruddsførsøk hos Mia og Peder. Noen har ført en skrutrekker mellom dørbladet og karmen i et forsøk på å bryte dørkarmen til side.  Skrutrekkeren har skadet dørkarmen på innsida. Det kan være lurt å sjekke om noen har prøvd seg ved din eiendom, eller få noen til å sjekke for deg. Endringer i styrets sammensetning

Da årsmøtevalgte leder for velforeningen har trukket seg i høst, har styrets nestleder, Sten-Egon Haueng, rykket opp som leder.

Ny nestleder velges å førstkommende styremøte, i september.Endret åpingstid 

Sørfjorden dagligvare.JPG


Fredag 7. september er det enringer på butikkes åpningstider. Butikken er åpen mellom 12.00-14.00 og 19.00-20.00.

Butikkens åpningstider

Sørfjorden dagligvare.JPG


Første tegn på at sommeren er over. Anne Grete har gått tilbake til vanlige åpningstider, men da med noen justeringer fredag og lørdag. Åpningstidene finner du her.


 Informasjon fra styret i velforeningen

Frank Benjaminsen trakk seg 17.8.2018 som leder av velforeningen.

Styret hadde møte den 18.8. og bestemte da at nestleder Sten Egon Haueng blir fungerende leder fram til neste årsmøte.

På neste styremøte velges det blant styrets medlemmer ny nest-leder.

Vararepresentant Raymond Nygård Gundersen rykker opp til fast plass som styremedlem.

Det ble også enighet om at styret frem til årsmøte 2019 skal gå gjennom/utarbeide prosedyrer og regler for velforeningens virksomhet, inkl båthavnen. Saken føres i pennen av Idar Johnsen, så er det noen som har innspill er det bare å sende han de direkte.

Evaluering av sommerdagen 2018. Det er laget en fullstendig evalueringsrapport som blir lagt ut om litt.

Totalt sett kom det inn kr 54.735,- fordelt på:

Fiskekonkurransen kr.     800,-
Grilling kr. 10 175,-
Ball-løp kr.   5 100,-
Kafeen kr.   3 100,-
Festen kr. 35 600,-


Da vi ikke har mottatt alle regningen på utgifter vi hadde til festen, er ikke regnskapet ferdig. Så snart det er ferdiggjort, blir det lagt ut på nettet.


Styret mener at det sannsynligvis ikke blir fiskekonkurranse neste år. Dette på grunn av sviktene oppslutning.

Bacecamp Helgeland

Styret ønsker å slutte opp om virksomheter som drives i Sørfjorden. Det ble derfor enighet om å ta et møte med leder av Bacecamp Helgeland for å drøfte mulige samarbeidsformer.
 
Søknad fra Idar Johnsen om å få bruke strøm fra båthavnen i forbindelse med bygging av naust ble innvilget. Idar betaler kr 30,- pr døgn.
(Idar deltok ikke i behandlingen av søknaden)

Tomten ved båthavnen som velforeningen eier:
Følgende sendes over til havnekomiteen for uttalelse:

 • Tomten ferdiggjøres
 • Kontaineren som står ved parkeringsplassen flyttes utover på denne tomten og males.
 • Det legges til rette for at Sørfjorden Dagligvare kan flytte bensinutsalget på denne tomten slik at både båt og bileiere kan fylle bensin er.

Før arbeidet settes i gang må det utarbeides et kostnadsoverslag samt gjøres en avtale med Sørfjorden Dagligvare. Da det må tilrettelegges slik at man kan fylle direkte på båtene, må det også planlegges hvordan dette kan gjøre.
 
Til båteiere i småbåthavna

Vi har nå hatt to omganger ned særlig sterk vind inn mot båthavnen. Under slike forhold kommer det tydelig frem når ikke båtene er fortøyd på en skikkelig og forskriftsmessig måte.

Vi har bl.a. sett følgende:

 • Båtene har ikke strekkfisk/gummidempere på tauene. Reglen er at det skal være gummidempere på alle tauene som binder båten fast til uteriggerne/fortøyningsbommen.
Båtene skal fortøyes slik:

Fortøying.jpg


            
         Vi har dessverre sett båter som ikke hadde tau i alle hjørnene av båtene.
 • Fortøyningstauene er for lange. Båten blir da liggende å slå mot fortøyningsbommene, mens det er tauene som skal holde båten rolig. Særlig når det blir dårlig vær er det viktig å stramme tauene.
 • Det brukes for tynne tau. Det er ikke noen regler på hvor tykk tauene skal være, annet enn at de som kunne holde båten i all slags vær. Til vanlige småbåter må det min brukes 12 mm tau.
 • Fortøyningsmateriell av metall skal ikke brukes (sjakler, kauser, fjærer, kroker wire eller kjetting skal ikke brukes. Vi har sett en av båtene som bruker karabinkrok til feste mot utriggeren. Dette fører til at feste på kaiet etter hvert vil begynne å ruste.
 • Manglende fendring. Det skal være minst to fendere på hver side av båten. De må også reguleres slik at de ikke hopper over fortøyningsbommen, eller at de henger så lavt at de ikke har noen misjon i det hele tatt.
  Dessverre har vi sett båter uten fendrer i det hele tatt.
Vi minner om at det er den enkelte båteier som er ansvarlig både for sin båt, på skader som kan bli gjort i storm mot kaianlegg og andre båter.
Så, det er fint om du sjekker om du har fortøyd tilstrekkelig og husk, sjekk båtene når det blåser mye.